Úvod

Nabízím překlady široké škály textů z angličtiny a francouzštiny do češtiny a také z češtiny do angličtiny. Specializuji se mimo jiné na technický překlad, například uživatelských příruček, souborů nápovědy a katalogů. S potěšením se věnuji také překladům beletrie a jiné literatury.

Kladu velký důraz na jazykovou správnost přeloženého textu, tu totiž považuji za projev respektu nejen k příjemci překladu, ale také k jazyku samotnému. Nabízím proto rovněž korekturu českých textů.